VĂN PHÒNG HÀ NỘI: 
Địa chỉ: Lô X1, Ngõ 135 Hoàng Như Tiếp - Long Biên - Hà Nội. 
[Xem bản đồ]
Tel: +84.24.36501620
Fax: +84.24.36501622
Email: info@avc-crane.com

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:
Đại chỉ: Đường 206 Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên 
[Xem bản đồ]
Tel: +84.221.3980410
Fax: +84.221.3980411
Email: factory@avc-crane.com

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ BẢO HÀNH AVC:
Địa chỉ: Đường 206 Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên 
[Xem bản đồ]
Tel: +84.221.3781.268
Fax: +84.221.3980.591
Email: Service@avc-crane.com

Đại diện khu vực phía Nam - Công ty CP Cầu trục và Thiết bị AVCs
Địa chỉ: Lô Q10, Đường số 6, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
Tel: +84.28.3636 5180
Fax: +84.28.3636 5180
Email: info-hcm@avc-crane.com
Gửi liên hệ Hủy bỏ
Hotline hỗ trợ khách hàng
0915.306.566
Liên kết website
Văn Phòng Hà Nội: 
Địa chỉ: Lô X1, Ngõ 135 Hoàng Như Tiếp - Long Biên - Hà Nội. 
Tel: +84.24.36501620
Fax: +84.24.36501622
Email: info@avc-crane.com

Nhà máy sản xuất:
Đại chỉ: Đường 206 Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên 
Tel: +84.221.3980410
Fax: +84.221.3980411
Email: factory@avc-crane.com

Công ty dịch vụ kỹ thuật và bảo hành AVC :
Địa chỉ: Đường 206 Lạc Hồng - Văn Lâm - Hưng Yên 
Tel: +84.221.3781.268
Fax: +84.221.3980.591
Email: Service@avc-crane.com

Đại diện phía Nam - Công ty CP Cầu trục và Thiết bị AVCs
Địa chỉ: Lô Q10AĐường số 6, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
Tel: +84.28.3636 5180
Fax: +84.28.3636 5180
Email: info-hcm@avc-crane.com
Phiên bản máy tính